Със 122 гласа от 190 депутати в зала, и след прегласуване, депутатите избраха Димитър Костов да бъде подуправител на управление „Банков надзор“ с 6 годишен мандат.

С гласовете на ГЕРб, ДПС, БДЦ, АБВ - със 125 гласа за, 58 против и 9 въздържали се Калин Христов бе избран за подуправител на управление "Емисионно".

Нина Стоянова бе ицзбрана за подуправител на БНБ и управител на управление "банково" със 126 гласа за, 61 против и 6 въдържали се.

В момента тримата полагат клетва.