Окръжната прокуратура в Благоевград внесе обвинителен акт срещу Спирия Пелтеков и Михаил Витанов, двамата ел. монтьори в „ЧЕЗ Разпределение България“, за това че на 19 май 2013 г. поради немарливо изпълнение на опасна дейност, по непредпазливост са причинили смъртта на 11 - годишно дете в с. Копривлен, община Хаджидимово.На 19 май 2013 г. 11- годишният Ангел е играел в училищния двор на Основно училище „Никола Вапцаров“ в Копривлен. При прескачане на металната ограда на училищния двор, детето се е опряло до оградата, при което мощен електрически удар причинил смъртта на Ангел. В оградата на училищния двор бил опрян скъсан електрически кабел, по който протичало електричество. Кабелът е бил скъсан поради остаряла, а на места и липсваща изолация. 

Два месеца по-рано двамата обвиняеми са извършили периодичен обход – оглед на ел. съоръжение Въздушна линия-ниско напрежение в района на Трафопост 5 - с.Копривлен. Проводниците от въздушно отклонение от Трафопост 5 до Основно училище „Никола Вапцаров“ с.Копривлен са били с остаряла и негодна изолация, несъответстваща на изискванията за използване на изолирани проводници, изолацията била прегоряла от атмосферните влияния, силно напукана по цялото протежение на проводниците, а на места дори липсвала. Въпреки това, не само, че не са установили реалното състояние на проводниците, но и вписали в съставения протокол за обход, че проводници в негодна изолация няма. 

Не са регистрирали по установения ред дефектите и неизправностите на въздушния електропровод, не са информирали незабавно прекия си ръководител за възникналата ситуация, за която има основателни причини да смятат, че представлява сериозна и непосредствена опасност за безопасността и здравето.

в края на април по повод аварийно повикване за нередности в ел. съоръжение Въздушна линия-ниско напрежение на Трафопост 5 - село Копривлен, двамата обвиняеми посетили отново участъка и отново не регистрирали по установения ред дефектите и неизправностите на въздушния електропровод и не информирали прекия си ръководител за негодната изолация на проводниците, сочещо на повишена опасност за здравето и живота.

По делото са разпитани 33 свидетели, изготвени са 10 психологически експертизи, 2 компютърно-технически експертизи, 3 електротехнически експертизи, пожаротехническа, съдебно-медицинска и трасологична експертизи.