Българската академия на науките и Институт по молекулярна биология "Акад. Румен Цанев" към БАН са публикували съобщение на уебсайта си, с което се разграничават от твърденията на доцент Георги Милошев за наличието на опасни добавки и оцветители в храните, които увреждат човешката ДНК.

Според съобщението заключенията на Милошев са "негово лично мнение" и не могат да се приемат като мнение на Института по молекулярна биология. От института добавят, че не са били информирани за намерението на доцент Милошев да представи публично данните си, както и че те не са били обсъждани на научен съвет, каквато е нормалната практика.

Преди седмица на пресконференция доцент Милошев обяви, че шест от добавките в храните, означавани с Е и номер, увреждат ДНК и могат да предизвикат онкологично или друго заболяване.

След като е била уведомена за резултатите от изследването, Европейския агенция по безопасност на храните (EFSA) е отговорила, че в проучването на лабораторията "има някои слабости и ограничения".

"Направените твърдения за ефектите върху човешкото здраве на изследваните от доц. Милошев хранителни добавки представляват негово лично мнение и не могат да се тълкуват  или приемат като официална позиция на Института по молекулярна биология "Акад. Румен Цанев" към БАН. 2. Проведената пресконференция е лична инициатива на доц. Милошев, проведена без знанието на ръководството и учените от ИМБ, направената интерпретация на данните не е обсъждана на Научен съвет и доц. Милошев не е оторизиран да изразява позиция от името на Института и/или БАН", гласи съобщението на ръководството на Института по молекулярна биология "Акад. Румен Цанев" към БАН

"В представянето на доц. Георги Милошев на сайта на БТА е допусната техническа грешка - доц. Милошев не е ръководител на Института по молекулярна биология "Акад. Румен Цанев" към БАН, а е ръководител на лаборатория в същия институт.

"Считаме, че за да бъдат популяризирани и приети в публичното пространство подобни изследвания, касаещи социалнозначими проблеми, с ангажирането на законодателни или регулаторни органи, се изисква много по-задълбочен научен подход с използване на множество различни, допълващи се експериментални методи, различни тестови системи и независимо потвърждение на резултатите и изводите от тях."

Съобщението е подписано с дата 23.07.2015 г. от директора на института доц. Ива Угринова, два дена след пресконференцията на доцент Милошев.