Базовите цени на задължителната застраховка "Гражданска отговорност" за леки коли варират между 157 лв. и 415 лв. в зависимост от мощността на двигателя, от града, в който са регистрирани, и опита на шофьора зад волана. Цената обаче може значително да се намали или да скочи драстично заради редица отстъпки и завишения в тарифите на застрахователите, съобщава „Стандарт”.Най-често компаниите дават отстъпки за липсата на виновно причинени щети и наложени наказания за произшествия на пътя. Най-често тези отстъпки са около 10%, но могат да достигнат и до 30% от цената на "Гражданска отговорност" при някои компании. Застрахователите дават и други, доста разнообразни отстъпки от цената. Например при някои дружества има отстъпка от 3% за шофьори на възраст над 50 г. При други компании можете да получите отстъпка от 10%, ако автомобилът е над 10-годишен, или пък да ползвате намаление, ако шофьорът има стаж зад волана над 2 години.
Завишенията в цените също са разнообразни. Например 2% допълнително към цената за шофьори със стаж под 2 години. Или пък завишение на тарифата със 75% за шофьори, които още не са навършили 25 години. Някои компании завишават цената и ако шофьорът е причинил катастрофа. За едно пътнотранспортно произшествие (ПТП) повишението на тарифата е само с 5%. Но ако шофьорът е направил три катастрофи, цената на "Гражданска отговорност" скача двойно, а за четири и повече ПТП-та, завишението е със 150%.

Най-високи са цените на "Гражданска отговорност" на колите, които са регистрирани в София. Това е разбираемо, тъй като в столицата има най-голям трафик и съответно се случват повече ПТП-та. За автомобили с обем на двигателя от 1300 куб.см до 1500 куб.см цената на задължителната застраховка обикновено е между 175 лв. и 227 лв. За колите с обем на двигателя между 2000 куб. см и 2500 куб. см цената най-често е между 325 лв. и 341 лв. За по-мощните коли цената стига до 415 лв.
За другите по-големи градове - Пловдив, Бургас и Варна, цената на полицата за автомобили с обем на двигателя от 1300 куб.см до 1500 куб. см е между 163 лв. и 211 лв. За автомобилите с обем на двигателя от 2000 куб. см до 2500 куб. см цената е между 310 и 330 лв.

За по-малките населени места застраховката за коли с малък обем на двигателя най-често е в рамките на 160-200 лв., а за по-мощните коли цената е 200-300 лв.

Компаниите отчитат 9% повече приходи

Приходите на застрахователите се увеличават с 8,9% на годишна база и за периода от януари до май са 808,6 млн. лв., сочат последните данни на Комисията за финансов надзор. Ръстът на приходите на компаниите, които работят в общото застраховане, е с 6,4%, или с 38,26 млн. лв. като за първите пет месеца на 2015 г. те достигат 635,58 млн. лв. В края на май 2014 г. премийните им приходи са били 597,32 млн. лв. Автомобилното застраховане остава водещо за приходите на компаниите. Събраните премии от продажба на задължителната "Гражданска отговорност" са 254,66 млн. лв., което е с 5% повече от същия период на миналата година, когато са били 242,34 млн. лв. По-голям ръст има при застраховките "Каско". Премиите от тази застраховка се увеличават с 11,78% на годишна база, достигайки 192,72 млн. лв. в края на май. Година по-рано те са били 172,45 млн. лв. Приходите от застраховките срещу пожар и природни бедствия са 83,18 млн. лв., а преди година са били 79,80 млн. лв.

Приходите на компаниите, които предлагат застраховки "Живот", се увеличават с много по-бързи темпове - с 19,7%. Събраните премии от тях към края на май са 173 млн. лв., което е с 28,5 млн. лв. повече от същия период на миналата година.