Консултантските услуги за надзор на безплатното саниране в държавната програма не са предвидени във финансовите разчети на правителството. За това алармира председателят на Камарата на строителите в България инж. Иван Бойков пред в. "Сега".

"При структурирането на дейностите и мерките по енергийна ефективност, които покрива националната програма, не са заложени средства за задължителния строителен надзор на тези обекти. Проблемът е, че и общините не са предвидили средства в бюджетите си", обясни Бойков. Оказва се, че общините нямат и експертен капацитет за това да организират работата и да наемат фирми надзорници. Всъщност става дума за контрол по изпълнението на строително-ремонтните дейности.

В момента в общините се правят обследванията на сградите, които вече са сключили договори с Българската банка за развитие (ББР). При една от последните работни срещи във Варна са били поставени проблеми, възникнали в хода на работата. Сред тях е именно този за непредвиденото финансиране за строителен надзор на всички обекти, който е задължителен по закон за строежите от първа до четвърта категория. В тях попадат всички многофамилни жилищни сгради независимо от начина на строеж, застроената площ и броя етажи.

По Националната програма за безплатно саниране правителството гласува финансиране от 1 млрд. лева, които ще отпуска ББР. От своя страна банката е натоварена с ангажимента да осигури чрез кредити от външни финансови институции средствата за покриване на строителните дейности. Реално държавата дава гаранции за този кредитен ресурс, а заемите ще се изплащат от бюджета през следващите години.