Числата от 10-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 8, 34, 21, 23, 14, 19.

II теглене: 15, 26, 32, 46, 23, 18.

---------------------

6 от 42

I теглене: 27, 26, 22, 30, 39, 13.

---------------------

5 от 35

I теглене: 34, 33, 28, 30, 16.

II теглене: 2, 9, 7, 17, 28.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 4, 9, 6.

Печеливши числа: 1, 5, 3.