Изгодна оферта за хората, които искат още в разгара на лятото да си осигурят разпалки за зимата, предложи „Винпром Русе“. След направено разчистване в компанията са събрани големи количества стари стелажи, бюра и друг инвентар, които могат да са идеален дървен материал за притежателите на камини и печки на твърдо гориво. 
„Винпром Русе“ пуска събраната дървения на символичната цена от 5 лева на тон. За сравнение, цените на цепениците в специализираните складове се движи около 140-150 лева на тон, а за кубик цената е към 60 лева.