Бюлетин за планови прекъсвания на територията на област Русе

Вторник, 28.07.2015 г.:


На 28.07.2015 от 08:00 ч. до 16:30 ч. и от 16:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: обл. Русе - абонатите на с. Иваново, захранвани от трафопостове: Т1, Т2, МТП6, ТП ДАП Иваново, Т3, Т5, МТП "Скални църкви", МТП Иваново военен, ТП ТКЗС.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 08:30 ч. и от 16:00 ч. до 16:30 ч. в районите на обл. Русе - селата Иваново, Красен, Божичен, Табачка и Червен.