Група от 20 румънски туристи, които са били на екскурзия в Рилския манастир, с се включили в гасенето на пожара в Рила. Чуженците били в светата обител, когато разбрали, че наблизо гората гори, а гасенето е затруднено и става само на ръка.

Румънците веднага проявили интерес и тръгнали към мястото, за да помагат.
Хеликоптер МИ-17 от ВВС и над 100 служители на Дирекция "Национален парк Рила", Дирекция на Природен парк "Рилски манастир", ЮЗДП, РДГ-Кюстендил, Рилската Света обител и пожарникари от Рила участват в гасенето и ограничаването на пожара на територията на резерват "Риломанастирска гора" под Додов връх.
Засегната е високопланинска растителност и гора от смърч, бял бор и дъб, между местността "Калугерски дол" и до изворите на река Друшлявища.

Експертната оценка, направена от служителите на дирекцията на парка е, че обхванатата от пожара територия е с надморска височина 2000-2100 метра, на трудно достъпен терен, с наклон над 50 градуса и е разпространен на площ от 10 хектара.

На 23 юли около 23 ч. е получен сигнал на дежурния телефон на Дирекцията на "Национален парк Рила". Директорът на парка е привел незабавно в изпълнение оперативния план за противопожарна дейност на Д "НП Рила", като са уведомени ГДПБЗН - София и МОСВ.