България е страната, в която има най-много самородно злато в Европа. Това твърдение принадлежи на проф. Илия Балтов, който 30 години е бил начело на института НИПРОРУДА.Според него, само от река Искър преди години страната ни е добивала по 8-9 килограма от ценния метал, а от река Огоста- по 15 килограма.

Днес златотърсачеството е занимание, което все още пленява ума и сърцата на много хора. 

В Гугъл дори има карта, на която са посочени местата за ситене на самородно злато. Най-често това са коритата на реки, тъй като водата отмива златните жили и носи частици от него по течението.