Числата от 59-ия тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 29, 40, 11, 34, 38, 24.

---------------------

6 от 42

I теглене: 42, 41, 9, 13, 39, 21.

---------------------

5 от 35

I теглене: 20, 35, 5, 11, 21.

II теглене: 11, 6, 1, 8, 22.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 4, 6, 3.

Печеливши цифри: 1, 6, 4.