Необработваеми имоти, чиито собственици не са ги декларирали, се водят като "бели петна", съобщи шефът на областната земеделска служба в Пловдив Павел Гимишев. Той уточни, че други фермери могат да ги ползват под аренда за една стопанска година, ако са подали заявление за тях. През м.г. са депозирани 60 искания. Раздаването на такива ниви т.г. ще започне от 1 октомври след заповед, издадена от областната земеделска служба.

Срокът за обжалването е 14 дни. Наемателите на пустеещите ниви ще заплащат от 10 до 70 лв./дка в зависимост от землището. Най-висока е вноската за районите на Стамболийски, Куртово Конаре и Йоаким Груево, където е развито зеленчукопроизводството. Парите от арендата на белите петна постъпват в специална сметка и се пазят в нея 10 г. Изплащат се на собствениците на терените след поискване от тяхна страна. По думите на Гимишев пустеещите ниви са гнезда на вредители, които при обработката се ликвидират. Другата полза е комасирането на масиви и възможността фермерите да получават по-големи евросубсидии. По тази причина и кандидатите да вземат под наем "бели петна" са много.

От областната земеделска служба припомнят, че остават още 10 работни дни за подаване на декларации от собственици и арендатори на земи. Срокът е до 31 юли.
Следващия месец службата ще започне оземляването на жители на община "Родопи", чиито имоти са били отчуждени по соцвреме за обществени нужди.