Договорът от 15 април, сложил край на политическата криза в Македония, е ключът за ускоряване на евроатлантическата й интеграция и Съветът на Европа смята, че страната е подготвена да пристъпи към втората фаза от Договора за стабилизиране и асоциация със съюза.

Това се казва в съобщение на Съвета на Европейския съюз, разпорстранено след края на 12-та среща на Съвета за стабилизация и асоциация с Македония.

Съветът е разгледал и основните събития в страната през изминалия период от последната му среща през юни. Европейските представители са приветствали договора между лидерите на основните партии в Македония от 15 юли и призовават за бързото му прилагане с приоритет върху реформата на системата на върховенство на закона.

"Съветът отбелязва подготовката от страна на правителството... за плана за изпълнение на приоритетите за спешна реформа в областта на върховенството на закона, правосъдието, публичната администрация, медиите, изборните реформи, междуетническите отношения и икономическото управление", се казва в текста на съобщението.

От Брюксел отново подчертаха и призива на ЕС за цялостно и независимо разследване на всички твърдения, включително и тези за потенциални престъпления, станали известни чрез подслушване, като се спазват основните принципи за независимост на прокуратурата и презумпцията за невинност.

"Съветът подчертава също същественото значение за регионалното сътрудничество и добросъседските отношения. Съветът приветства продължаващото активно участие на страната в регионалното сътрудничество", се казва в текста.

Официалното съобщение повтаря и "предложението на Европейската комисия от октомври 2009 г. за преминаване във втора фаза от Споразумението за стабилизация и асоцииране на Македония, но потвърждава, че решението за предложението остава на Съвета на ЕС".