С указ от 25 май 2015 г. е помилван 32-годишен български гражданин, осъден на 10 години лишаване от свобода за убийство.

Това сочи редовният отчет на Комисията по помилването за второто тримесечие на 2015 година. Престъплението е извършено при сбиване, предизвикано от пострадалия.

Към датата на произнасяне на Комисията молителят е изтърпял фактически 2 години и 7 месеца от наказанието си. В миналото осъденият не е допускал нарушения. Комисията е отчела, че престъплението е единствена и инцидентна проява в живота на осъдения, мотивацията му не разкрива противообществени или агресивни нагласи, а механизмът му включва укорима провокация от страна на пострадалия, сочат мотивите на експертите. Молителят е помилван частично с 2 години от остатъка от наказанието си – около 6 години и 9 месеца.

През отчетния период Комисията по помилването е решила общо 113 преписки по 141 молби за 107 осъдени лица, извършили общо 100 престъпления. Общият брой на молителите е 111 лица. Комисията се е произнесла с предложение за прекратяване на разглеждането на 14 молби, при които е установила, че молбата е подадена след скорошно произнасяне на вицепрезидента с отказ от помилване и по случая не са настъпили нови обстоятелства, които да налагат новото му разглеждане по същество.

Няма промяна в практиката на Комисията по отношение на приложното поле на помилването и основанията за отказ, се посочва още в отчета, съобщават от прессекретариата на "Дондуков" 2.