От 20 юли Българската народна банка пуска в обращение сребърна възпоменателна монета "100 години българско самолетостроене". Тя ще се продава на касите на БНБ за 66 лв. с включен ДДС.

Монетата е с тегло 23.33 г и диаметър 38.61 мм, ще бъде пусната в трихиляден тираж.

На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината "1879" върху лентата, околовръст надписи "Българска Народна Банка", номиналната стойност "10 лева" и годината на емисията "2015".

На обратната страна на монетата е изобразен първият български моторен самолет – биплан, конструиран от Асен Йорданов, околовръст надпис "Българско самолетостроене" и "100 години". Автор на художествения проект е Стефан Иванов.