Нивата на реките ще се понижават или ще останат без промяна, съобщиха от министерството на околната среда и водите (МОСВ) за "Фокус".

Националният институт по метеорология и хидрология към БАН( НИМХ- БАН) обяви за днес жълт код за високи температури в двадесет и четири области : Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Ямбол, Хасково, Стара Загора, Сливен, Кърджали, Пловдив, Пазарджик, София област, София, Перник, Кюстендил и Благоевград. Очаква се горещо време с максимални температури 35-38 градуса.

Времето може да бъде потенциално опасно. Явленията, които са прогнозирани, не са необичайни, но изискват внимание, ако възнамерявате да вършите работа на открито. Следете прогнозите за времето и не поемайте излишен риск.

Днес - без валежи. В понеделник и вторник - също.

През изминалото денонощие от 8 ч. на 17 юли до 8 ч. на 18 юли, речните нива в страната са се понижавали или са останали без промяна.

Водните количества на голяма част от наблюдаваните реки са около праговете за ниски води. Реките във водосборите на р. Огоста, р. Искър, р. Осъм – горното течение, реките Росица, Джулюница и Голяма река (Дунавския басейн), по-голямата част от южните Черноморски реки (Черноморския басейн), р. Марица – горното и долното течение, р. Арда – горното и средното течение (Източнобеломорския басейн), на р.Струма и р. Места (Западнобеломорския басейн) са с водни количества около праговете за ниски води.

Водните количества на реките във водосбора на реките Провадийска, Камчия - средното и долното течение (Черноморския басейн), Марица – в средното течение (Източнобеломорски басейн) са около праговете за високи води.

Регистрираните в 8 часа нива на наблюдаваните реки са се изменяли, както следва:

Дунавски басейн: незначителни промени на водните нива от -4 см до +2 см.

Черноморски басейн: водните нива са останали без изменение. Регистрирано е незначително повишение с +10 см на р. Ропотамо при Веселие.

Източнобеломорски басейн: незначителни промени на водните нива от -7 см до +4 см.

Западнобеломорски басейн: водните нива са се понижавали с до -2 см.

На основа метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН, нивата на наблюдаваните реки днес и в следващите два дни ще се понижават или ще останат без промяна.

Дунавски басейн – водните нива ще се понижават или ще останат без промяна.

Според моделираните водни количества за р. Искър на 19, 20 и 21юли. ще са под средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Според моделираните водни количества за р. Янтра: прогнозираните водни количества за 19, 20 и 21 юли ще бъдат около и под средно многогодишната стойност. Водните количества ще са под прага за внимание.

Според моделираните водни количества за р. Русенски Лом: водното количество в долното течение на реката на 19, 20 и 21 юли ще бъдe под средно многогодишната стойност. Водното ниво ще продължава да се понижава плавно.

Черноморски басейн – днес и през следващите два дни водните нива ще се понижават или ще останат без промяна.

Източнобеломорски басейн – днес и през следващите два дни водните нива ще се понижават или ще останат без промяна.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: водните нива в басейна на Марица и Тунджа ще са под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: водните количества в басейна на Арда ще са под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн - днес и през следващите два дни водните нива във водосборите на реките Места и Струма ще се понижават или ще останат без промяна.

В направените прогнози не се отчита влиянието и ретензионната способност на язовирите.