Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) ще може да променя цените на парното и топлата вода по всяко време на годината.

Това е записано в наредба за регулиране на цените на топлинната енергия, приета от ведомството на 23 януари, но обявена публично тази вечер, съобщава електронното издание на в. "Труд".

Според новите правила нормалният срок за промяна на цените на топлото е една година, но те могат да се променят и при рязко поевтиняване или поскъпване на природния газ, по инициатива на ДКЕВР.

Комисията си е оставила правото да коригира цените и при други значими промени в икономическата конюктура. Остава и правото на топлофикациите сами да искат промяна на цените, но за целта те трябва да подадат обосновано заявление най-късно до три месеца преди промяната на цените.

Дори и ако ситуацията се промени след това и енергийното предприятие си оттегли искането за промяна на цените, ДКЕВР може да постанови нови, пише още в наредбата. Според условията за определяне на цените на топлата вода и парното от тях се изключват всички разходи, които не са свързани с прякото производство.

При централи, които произвеждат едновременно и ток, приходите от продажбата му също се изваждат от общите приходи на компанията, преди да бъде определена цената. За да определи цените на топлинната енергия ДКЕВР ще иска централите да представят подробни данни за своите клиенти и тяхното потребление за предходната година, а и своите финансови отчети.