България е на последно място в ЕС със средна заплата от 4618 евро на година. Това гласи проучване на швейцарската статистическа служба за трудовите възнаграждения в Европа.Швейцарски работник в промишлеността или в сектора на услугите е получавал средна годишна заплата от 63 549 евро, което е 13,8 пъти повече от заплатата на българския му колега, пише вестник Le Quotidien.

Така Швейцария е заемала първото място в Европа, дори преди Норвегия, в която средната заплата е била 55 370 евро на година. След нея се нареждат Дания (51 485 евро) и Люксембург (51 008 евро).

Що се отнася до ЕС, сред 15-те дългогодишни членове най-ниски заплати са били плащани в Португалия (17 193 евро), Гърция (25 696 евро) и Испания (26 621 евро).