Преките чуждестранни инвестиции в страната достигат 616,9 млн. евро за първите пет месеца на годината, показват последните данни на БНБ. Така те се приближават до инвестициите за същия период на миналата година, когато са били 622,2 млн. евро.
Само за май в страната ни са отчетени преки инвестиции в размер на 88,4 млн. евро при инвестиции за 195,6 млн. евро преди година.

В същото време балансът по текущата и капиталовата сметка на България през май е положителен и възлиза на 96,7 млн. евро при излишък от 33 млн. евро през май 2014 година, показват още данните на БНБ.
За първите пет месеца на годината балансът по текущата и капиталовата сметка е положителен и в размер на 855,9 млн. евро (2% от БВП) при дефицит от 280,9 млн. евро (0,7% от БВП) през същия период на миналата година.

През май тази година салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 53,1 млн. евро след дефицит за 99,1 млн. евро през април и спрямо дефицит от 36,9 млн. евро през май 2014 година, като за първите пет месеца на годината балансът по текущата сметка е на позитивна територия и в размер на 206,2 млн. евро (0,5% от БВП) след дефицит за 472,9 млн. евро (1,1% от БВП) за периода януари – май 2014 година, показват данните на БНБ.

Търговското салдо остава отрицателно в размер на 144.6 млн. евро при дефицит от 248.6 млн. евро за май 2014 г.

Износът през май е в размер на 1,9205 млрд. евро, като се повишава с 213,6 млн. евро (ръст с 12,5%) в сравнение с износ за 1,707 млрд. евро през май 2014 година. От началото на годината износът нараства с 1,0645 млрд. евро (скок с 13,4%) до 9,0248 млрд. евро спрямо същия период на 2014-а, когато износът беше в размер на 7,9604 млрд. евро.

В същото време вносът през май е в размер на 2,0651 млрд. евро, като нараства със 109,5 млн. евро (повишение с 5,6%) спрямо внос за 1,9556 млрд. евро през същия месец на 2014 година. За първите пет месеца на 2015 година вносът нараства с 507,3 млн. евро (повишение с 5,3%) до 10,099 млрд. евро спрямо внос за 9,5917 млрд. евро през същия период на миналата година.

Финансовата сметка за май е отрицателна и в размер на 3,1 млн. евро при положителна стойност от 131,1 млн. евро преди година (през май 2014-а), като за първите пет месеца на 2015 година тя е положителна и в размер на 1,3422 млрд. евро (3,1% от БВП) спрямо дефицит за 141,4 млн. евро (0,3% от БВП) за същия период на миналата година.