Ако през зимата извършваме лека физическа работа на закрито, температурата в помещението трябва да е между 20 и 23 градуса по Целзий, а през лятото градусите не трябва да надхвърлят 28. При много топло време, в юлската жега, пример, в офиса може да бъде и 31 градуса.

Това е записано в подготвената от социалното министерство Наредба за минималните изисквания за микроклимата на работните места.

Според сега действащия стандарт БДС 14776-87 за работа на закрито температурата може да бъде от 18 до 25°С. Текстовете от новата наредба са много близки до тези в сега действащия стандарт, но някои от тях са малко по-детайлно разписани.

Оптималните гранични стойности за температура на въздуха според наредбата ще са: през студения период на годината в интервала: от 20 до 23 °С (за лека физическа работа), от 17 до 20 °С (за средно-тежка физическа работа), от 16 до 18 °С (за тежка физическа работа). През топлия период на годината температурата на въздуха ще трябва да е в интервала: от 22 до 25 °С ( за лека физическа работа), от 20 до 23 °С (за средно-тежка физическа работа), от 18 до 21 °С (за тежка физическа работа).

Максималната гранична стойност на температурата на въздуха на постоянни работни места трябва да е не по-висока от 28 °С за лека и средно-тежка физическа работа и не по-висока от 26 °С за тежка физическа работа.

Когато температурата на външния въздух в 14 часа през топлия период на годината превишава 25 °С за лека и средно-тежка физическа работа, и 23 °С за тежка физическа работа, в помещения с незначително топлинно натоварване температурата през лятото не трябва да е повече от 31 °С за лека и средно-тежка физическа работа, и 29 °С за тежка физическа работа. В помещения със значително топлинно натоварване температурата не трябва да е повече от 33 °С за лека и средно-тежка физическа работа, и 31 °С за тежка физическа работа. В помещенията, в които технологичния процес изисква изкуствено поддържане на температурата и влажността на въздуха термометърът трябва да отчета не повече от 30 °С.

Максималната гранична стойност на температурата на въздуха на непостоянни работни места през топлия период е равна на температурата на външния въздух в 14 часа, превишена с не повече от 3 °С за помещения с незначително топлинно натоварване или температурата на външния въздух в 14 часа, превишена с не повече от 5 °С за помещения със значително топлинно натоварване.