Собствениците на кладенци ще трябва да сложат водомер, ако надвишават разрешените за безплатно ползване 10 кубика на денонощие, съобщават експерти от басейнова дирекция в Плевен пред "Телеграф".В случай, че се установи надвишаване на потреблението, инспектори ще поставят уред за измерване върху кладенеца. Така ако собственикът му надвиши 10 кубика, ще трябва да плаща допълнително за всеки кубик.

Водата от кладенеца ще се таксува по цените на басейновите дирекции. Цената за питейна вода е 75 ст.на кубик, но само ако надвишаваш над 10 кубика на денонощие. 

Такова превишаване има, ако се ползва вода за промишлени нужди, например от фабрики или земеделски стопанства. Освен това количеството може да бъде надвишено и при наличие на голям басейн, коментираха специалисти. 

Изграждането на кладенец в двора става без разрешително, но собственикът трябва да уведоми съответната басейнова дирекция. При подаване на уведомлението се декларира, че кладенецът ще бъде изграден за водовземане за собствени потребности. Не се заплаща такса за ползване на вода. В последно време имало бум на изграждане на кладенци в дворовете.