Парламентът забрани сечта и извозване на дървен материал в тъмните часове на денонощието. С приети на второ четене текстове от Закона за горите се регламентира процедурата за преобразуване на частна земеделска земя в горски фонд.
Ако лице има възстановена собственост върху земеделска земя като обработваема, по негово желание тя може да бъде преобразувана в горски фонд. Но ако собственикът в рамките на три години не направи необходимото този терен да бъде почистен от дървета и храсти, министърът на земеделието служебно ще има право да преобразува земеделската земя в горски фонд. Срещу този текст възразиха от "БСП лява България".
Светла Бъчварова обясни
Имате карта, която е стара, поглеждате, имате храсти и три ореха. И това ще ви бъде гора. И ще накарате този собственик, ако не я почисти, да стане гора. Смятам, че не е законно към собствениците, на които е възстановена земя.
Румен Желев уточни:
Презумпцията е, че ако е имало интерес да я превърне в земеделска земя, досега трябваше да го е направил. Но, ако все още не го е направил, има оттук-нататък време инвентаризаторите или самият той да прецени, че това е станало гора. После шест месеца се дават на изпълнителния директор да уведоми министъра. След което министърът разглежда преписката на изпълнителния и дава още три години. Е колко години да дава?

На утрешното заседание на Народното събрание ще бъдат окончателно разисквани и останалите промени в Закона за горите. Основните предвиждат снабдяване с GPS устройства за проследяване на камионите, които извозват дървесина. Предвижда се в обектите, в които постъпва или се преработва дървесина, да бъде инсталирана система за видеонаблюдение; разширяват се правомощията на горските инспектори, въвеждат се и изисквания за ценза на лесовъдите.