Областните управители ще могат да назначават техническа проверка на язовирите. Това приеха депутатите с окончателните промени в Закона за водите. Създава се Координационен съвет по водите, който ще се председателства от екоминистъра. Промените регламентират и задълженията на собствениците на язовири.Поддържането на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние ще се прави от “оператор на язовирна стена” – служител с нужната квалификация, който да отговаря за техническата експлоатация на язовирната стена и съоръженията към нея, възложени му от собственика – това предвиждат още промените в Закона за водите.