Трябва да се установи постоянен диалог между ЕС и ЮНЕСКО и да се работи в дългосрочна перспектива, категоричен е евродепутатът
 
„ЕС трябва да премахне преградите пред мобилността на културните дейци и да осигури специални визи, които биха насърчили междукултурния диалог“. Това заяви българският евродепутат Момчил Неков, който представи свое становище по доклад в Комисията по култура в ЕП относно постигането на външнополитическите цели на ЕС в рамките на ООН. 
 
Неков настоя за дългосрочно партньорство между ЕС и ЮНЕСКО в областта на образованието и културата. „За да се изгради по-солидна връзка между тях е необходимо да мислим извън рамката на финансовата помощ и съвместното управление на проекти и да работим в дългосрочен план“, категоричен бе евродепутатът и подчерта, че културата трябва да бъде съществен компонент от политическия диалог във външните отношения на ЕС.
 
Социалистът също така призова да бъде изградена устойчива стратегия за опазването и популяризирането на световното културно наследство и да се обединят усилията в работата срещу незаконната търговия с културни артефакти.