Регионалното министерство обяви, че временно отлага насроченото за понеделник – 13 юли, събаряне на незаконните цигански къщи в Гърмен.

Това, по информацията на МРРБ, става във връзка сполученото по неофициален път писмо от секретаря на отделение в Европейския съд по правата на човека в Страсбург до адвокат Даниела Михайлова по отношение на депозирана от нея жалба и необходимостта от предоставяне на допълнителна информация от страна на бъларското правителство.

Пет къщи паднаха

Бутането на пет от незаконните цигански постройки в Гърмен започна в края на миналия месец. Без разрешение в циганската махала се издигат 124 постройки, а утре трябваше да бъдат съборени още две от тях.

За необходимостта от временно отлагане на премахването са получени и писма от Министерството на труда и социалната политика и Държавната агенция за закрила на детето, както и от неправителствени организации като Хелзински комитет и др.

Строителното ведомство специално изтъква, че във въпросното писмо от съда в Страсбург няма разпореждане към българската държава да не се събарят незаконно изградените постройки в кв. „Кремиковци“ на с. Марчево, община Гърмен.

Заповедите са потвърдени от ВАС

МРРБ напомня в същото време, че изпълнението на заповедите за премахване на тези постройки са потвърдени от Върховния административен съд и подлежат на изпълнение от страна на административните органи.

Министерството подчертава, че незаконните постройки в кв. „Кремиковци“, за които има издадени и влезли в сила заповеди за премахване, са опасни и застрашават живота и здравето на обитателите им, сред които има малолетни и непълнолетни лица. В тях не са осигурени нормалните за обществото хигиенни условия, тъй като липсват водоснабдяване и санитарни възли.

Припомня се също така, че преди да пристъпи към изпълнението им, през месец май, Дирекцията за национален строителен контрол е изпратила писма запитвания до дирекция „Социално подпомагане“ и Държавната агенция за закрила на детето относно възможността за осигуряване на социална услуга на засегнатото население. Информация за такава не е получена.

Циганите, останали без дом, отказват социални жилища

На 3 юли пък директорът на дирекция „Социално подпомагане“ – Гоце Делчев информира, че са предложени съответните социални услуги – временно настаняване или „седмична грижа“ за децата на четири семейства, чиито сгради са премахнати.

Членовете на тези семейства са отказали настаняване в социални жилища, като към настоящия момент те са настанени и живеят в домовете на техни роднини. Предложено е настаняване и на две семейства, чиито незаконни строежи бяха предвидени за премахване на 13 юли, но те също са отказали.