На 11 юли се отбелязва Световния ден на човечеството. На днешната дата през 1987 година Фондът на ООН за населението излиза с препоръка датата да се чества като Световен ден на човечеството по повод раждането на 5-милиардния жител на планетата. 25 години по-късно - през 2011 г., броят на хората на планетата достигна 7 милиарда.
Първият милиард човечеството е постигнало за 250 000 години. За втория милиард са били необходими само 127 години. До третия е сме чакали 33 години, а за четвъртия - само 14, за петия - 13, а за шестия - 12 години.
След още 12 години, през 1989 г, човечеството достига и седмия милиард.
Прогнозите са, че за осмия милиард ще са нужни отново 14 години, а за деветия човечеството ще трябва да почака 25 години.