Както бе съобщено по-рано днес от български непревителствени организации, в понеделник предстои да се изпълнят заповедите за разрушаване на още две къщи в с. Марчево, община Гърмен.

По-рано днес българското правителство получи писмо от Европейския съд по правата на човека (ЕКПЧ) в Страсбург с което Съдът указва привременни мерки по отношение на уязвимите жалбоподатели от двете семейства.

С писмото си Съдът поставя на правителството на България два въпроса:

– По отношение на решението да се продължи с разрушаването на жилищата на жалбоподателите, какви са мерките, които се предприемат, за да се осигури настаняване и подкрепа за уязвимите лица сред тях?

– Тези мерки предвиждат ли разделяне на децата от техните родители?

Съдът приканва българското правителство да не продължава с изгонването на циганските семейства без ангажимент да им се осигури жилище преди разрушаването. Съдът очаква отговор на поставените въпроси до 13 юли.

Привременните мерки представляват специална процедура в производството пред Съда в Страсбург, с която се указват действия на страните по жалбите в интерес на някоя от тях или в интерес на правилното протичане на процеса.

Привременни мерки за спиране на евикцията Съдът указа през 2008 г. в навечерието на планираното разрушаване на ромския квартал „Баталова воденица“ в София, когато на местните не беше осигурено никакво алтернативно настаняване.