Завършилите стоматология са с най-нисък осигурителен доход - едва 585,25 лв. С най-висок са следвалите военно дело - 1387,79 лв. Това показват данни от третото издание на рейтинговата система на висшите училища у нас. Причината за ниското заплащане на зъболекарите в таблиците вероятно е това, че те се осигуряват на пределен доход, но получават още средсдтва, обясни Георги Стойчев от "Отворено общество".
Проектът за рейтинговата система се финансира от оперативната програма за развитие на човешките ресурси, съфинансират от европесйки социален фонд. Той се изпълнява от Министерството на образованието и косорциум от Института "Отворено общество", МБМД и Сирма-груп. В новото издание рейтинговата система сравнява 51 висши училища по 52 професионални направления на основата на повече от 70 индикатора.
След военните лидери по доходи са също дипломиралите се в направленията информатика и компютърни науки, проучване добив и обработка на полезни изкопаеми, математика, обществено здраве, медицина, комуникационна и компютърна техника. Сред професионалните направления с нисък осигурителен доход са религия и теология, растениевъдство, мазукално и танцово изкуство.
Отличникът в рейтинга тази година е Софийският университет, който е на челно място по 18 направления. Следват го Техническият университет в София и Медицинският университет в София с 5 първи места. На трето място е Химикотехнологичният и металургичен университет с 4 първи позиции и Американският университет с 3.
Най-ниска е безработицата (под 1%), както и най-добра е реализацията (над 90%) сред завършилите професионалните направления медицина, фармация, стоматология и военно дело, показва още рейтинговата система. В тези специалности, както и в правото се влиза с най-добър успех от дипломата за средно образование.
Сред изводите от новата рейтингова система са още, че голяма част от получилите диплома за висше образование работят нещо друго, най-често продавачи. В рейтинга за първи път има данни какви професии най-чеснто упражняват завършилите през последните 5 години. 15% от завършилите професионалното направление история и археология например работят като продавачи. Същата професия упражняват и 10 на сто от завършилите администрация и управление.
Рейтинговата система е достъпна в интернет на адрес http://rsvu.mon.bg., пише "24 часа".