Американски учени доказаха, че скандалите между деца и родители водят до затлъстяване. За да стигнат до този извод, те са провели експеримент в което са се включили над 500 деца, тийнейджъри и родители.
След просто изследване експертите са установили , че негативното отношение между родители и деца може да доведе до процес на затлъстяване при децата и подрастващите.
В хода на проучването, в което са се включили малки деца, както и техните родители, е установено, че в семействата , където децата често спорят или се карат с родителите си, в бъдеще се сблъскват пред проблема със затлъстяването, който е един от най-тежките проблеми сред младите хора.
Изследователите също така посочват, че затлъстяването е в много тясна връзка със стресовите ситуации и проблеми, които се дължат на скандали или спорове по конкретна тема. Въз основа на данните, получени от проучването, учените призовават младите хора да бъдат по-малко раздразнителни и да не се вглъбяват над малките битови спорове.