18-месечен план за промени и действия на БНБ предложи пред депутатите от бюджетната комисия Димитър Раев, който е предложен от ГЕРБ за управител на БНБ. Планът включва до септември да има изготвен доклад за състоянието на банковия надзор и нужните мерки за стабилизирането и засилването му в съответствие с Базелските критерии. До края на годината в БНБ ще бъе създадено и звено за преструктуриране на финансови институции в съответствие със закона, който се очаква да бъде приет. В плана на Радев е предвидено още до средата на следващата година да бъде проведен стрес тест на банките и да е направена оценка на активите им. В края на 2016 г. щял да бъде направен цялостен анализ на състоянието на банковата система, от който да стане ясно дали има нужда от допълнителни действия.

Радев предвижда освен вътрешна оценка на банковия надзор да бъде поискана и експертна оценка от страна на МВФ и Световната банка. Оценката на активите и стрес тестовете за банките трябвало да станат на няколко етапа. Първият е до края на тази година, когато да бъдат избрани оценители и механизъм, по който да бъдат проведени. В средата на следващата година щял да бъде готов доклада за активите на баките, а след него да се направи и стрес тестове.

Радев заяви, че България трябва да се присъедини към Единния банков механизъм и къв въвеждане на еврото. Оставало да се раши как да стане присъединяването към банковия механизъм - преди или след като се въвели еврото

Валутният борд трябвало да бъде запазен до влизането на България в еврозоната, защото гарантирал икономическата стабилност на държавата. Радев щял да продъж с досегашния консервативен начин на управление на валутните резерви. Той не бил привържеи на идеите те да се инвестират в по-рикови инструменти. Радев предвижа и подмяната на серии българки банкноти, които са повече от 5 години в обращение, както и замяната на банкнотите с малки номинали с монети. БНБ трябвало да се стреми и да вземе лиценз апечатането на евро.