Заседанята на Управителния съвет на БНБ от последните три години, както и решенията от тях да бъдат анализирани, предлага Григорий Вазов, единият от кандидатите за поста на гуверньор на централната банка.

По време на изслушванията на кандидатите Вазов коментира структурите в централната банка, като обясни, че те трябва да бъдат променени от следващия управител.

Той предложи още да се въведе изискване към всяка точка от заседанията на УС на БНБ да има доклад за риска.

Според Вазов резервът зад валутния борд представлява сериозен финансов интерес за определени фигури, от които всъщност идвали и критиките.

Той обясни още, че са необходими много действия, които да се направят в крактосрочен план.

Такива в трябвало да бъдат предприети още след кризата, след която банковата система е била стресирана, с големи резерви и ограничена в кредитирането. Това бил начинът да се постигне икономически ръст.