Днес Европейският парламент прие препоръка към Комисията относно преговорите по Споразумението за Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (ТТИП). Докладчик по темата беше немският евродепутат от левицата Бернд Ланге.

„Приетият доклад дава ясен мандат на Комисията, с който преговарящите трябва да се съобразят. Той очертава параметрите на Споразумението, което Европейският парламент иска да види. Това е най-добрият начин да се защитят европейските граждани. Международната търговия да работи в техен интерес, вместо да се окопаваме в протекционизъм, както някои предлагат”, заяви лидерът на ПЕС Сергей Станишев.

„Днешното гласуване е голям успех за социалистите - виждаме редица от позициите ни в окончателния текст. Поехме този ангажимент в предизборната кампания и именно благодарение на нашите усилия Европейският парламент за първи път застава срещу възможността компании да съдят държави в арбитраж. Прие се предложението ни, в резултат на което ЕП призовава Комисията да замени този механизъм за уреждане на спорове между инвеститори и държави с нова система, която да е обект на демократични принципи и контрол, и където частните интереси не могат да подкопават обществения интерес.”

"Резолюцията не е гласуване „за“ или „против“ ТТИП. Тя очертава мандата на Европейския парламент за постигането на споразумение. Окончателното му одобрение ще зависи единствено от крайния резултат от преговорите при условие, че нашите искания са отразени в него“, добави Станишев.