От дълбините на турското езеро Никея изплуваха останки от християнски храм, който според информациите произхожда от пети век.

Предполага се, че храмът е потънал в езерото след земетресение, което е станало през 740 г. Според археолога Мустафа Шахин става дума за храма Св. Петър от византийския период. Църквата е разположена в посока запад-изток, а височината на останките е между 1,5 и 2 метра височина.