Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
1 счетоводител, висше обр. – икономическа специалност, английски език
20 машинни оператори, средно обр. – технология на машиностроенето топла обработка/корабни машини и механизми/машини и системи с ЦПУ
5 мехатроници, средно обр. – мехатроника/електроенергетика/електрообзавеждане
1 инженер металург, висше обр. – технология на материалите и материалознание/технология на машиностроенето и металорежещи машини
3 продавачи консултанти, средно икономическо обр.
3 продавачи консултанти, средно обр. - икономическо, компютърна грамотност
2 младши учители в детска градина, висше обр. – предучилищна педагогика
2 търговски сътрудници, средно икономическо обр., добра компютърна грамотност
1 техник компютърно програмиране, средно обр. – информатика/програмиране, технически познания
1 програмист на софтуерни приложения, висше обр. – софтуерно ориентирана специалност, познания в програмирането
1 инженер по телекомуникации, висше обр. – комуникационна/компютърна/телекомуникационна техника/електроника
1 шевмонтажник, средно обр. - електроника
1 шофьор на товарен автомобил, средно обр. – автотранспортна техника, кат.В
1 оперативен счетоводител, средно обр. – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност, добра компютърна грамотност
1 счетоводител, висше обр. – счетоводство/икономика/финанси, добри счетоводни познания
1 касиер счетоводител, средно обр. – оперативно счетоводство
1 отчетник в счетоводство, средно обр. – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност
1 рецепционист в хотел, средно обр. – организация на обслужването в хотелиерството/хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, компютърна грамотност, английски език
2 сервитьори, средно обр. – обслужване на заведения в общественото хранене/хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
2 готвачи, средно обр. – производство на кулинарни изделия и напитки/ хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
2 камериери в хотел, средно обр. – хотелиерство/хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
2 технически сътрудници, средно обр. – администрация и управление, компютърна грамотност, английски език
1 електротехник, строителен, средно обр. – електротехника и енергетика, шофьор кат.В
1 машинен инженер, висше обр. – машиностроене/ металообработване и металургия, шофьор кат. В
2 кофражисти, средно обр. – кофражи/строителство
2 шпакловчици, средно обр. – мазилки и шпакловки/строителство
1 водопроводчик, средно обр. – вътрешни ВиК мрежи/строителство
2 зидаро-мазачи, средно обр. – зидария/строителство
2 заварчици, средно обр. – заваряване/машиностроене/металообработване/металургия
1 инженер, строителство на сгради и съоръжения, висше обр. – строителство и архитектура, шофьор кат.В
1 търговски сътрудник, средно обр. – маркетинг/търговия, добра компютърна грамотност
1 програмист база данни, висше обр. – софтуерно ориентирана специалност, познания в база данни/ MSSQL
4 шивачи на мъжко/дамско облекло, средно обр.- оператор в производството на облекло
2 кроячи, текстил, средно обр. – работник в производството на облекло
1 аналитик на компютърни комуникации и 1 специалист - тестване на софтоур, висше обр. – КСТ, английски език
3 мърчандайзери продажби, средно обр.- икономика на търговията, компютърна грамотност
1 преподавател инструктор на водачи на МПС, висше обр. – ТУТ/ТТТ/инструктор, шофьор кат.С, В
2 управители на зала с игрални автомати, средно обр. – бизнес администрация/икономика и мениджмънт/ счетоводна отчетност
1 продавач консултант в книжарница, средно икономическо обр.
 
- За обучение по време на работа
 
1 мърчандайзер продажби, средно обр.
1 специалист продажби, 1 търговски представител, средно обр., английски език, компътюрни умения, шофьор кат.В
2 отчетници в счетоводство, средно обр.
4 сервитьори, средно обр.
3 готвачи, средно обр.
4 сервитьори, средно обр.
1 готвач, средно обр.
2 сервитьори, средно обр.
3 готвачи, средно обр.
1 салонен управител, средно обр.
2 сервитьори, средно обр.
3 готвачи, средно обр.
1 барман, средно обр.
3 заварчици, средно обр.
1 фрезист, средно обр.
1 служител в склад, средно обр.
4 шивачи на мъжко/дамско облекло, средно обр.
2 моделиери конструктори на облекла, средно обр.
2 кроячи, текстил, средно обр.
2 технолози на облекло, средно обр.
2 механици, промишлено оборудване, средно обр.
2 монтьори на компютърна техника, средно обр.
1 мултимедиен дизайнер, средно обр.
 
Други СРМ към деня
 
5 шофьори на товарен автомобил – международни превози, кат.С+Е, психическа годност, средно обр.
1 учител по руски език, висше обр. по специалността, компютърни умения
1 лектор по музика, висше обр. по специалността
1 технически секретар, средно/висше обр., английски език, компютърни умения
1 експедитор, средно/висше обр., компютърни умения, владеенето на английски език е предимство, шофьор кат.В
1 специалист продажби, средно обр., компютърни умения, за с.Борисово
1 пазач – на 4 часа, основно обр.
1 лектор по география и икономика, висше обр. по специалността
1 лектор по философия, висше обр. по специалността
1 учител по физическо възпитание и спорт, висше обр. по специалността
1 учител по информатика и информационни технологии, висше обр. по специалността
1 сервитьор, средно обр., за с.Пиргово /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 стругар шлосер, средно обр., опит
1 общ работник – поточна линия за амбалаж, средно обр.
3 пекари, средно обр., едното място е за гр.Сливо поле
1 учител по физика и астрономия, висше обр. по специалността, компютърни умения
1 учител по български език и литература, висше обр. по специалността, компютърни умения
1 учител по английски език, висше обр. по специалността, компютърни умения
1 учител по музика – ½ щат, висше обр. по специалността
2 товарачи - пакетирани стоки, средно обр.
1 настройчик на машини в мебелно производство, средно обр., 1 година опит, компютърните умения са предимство
1 технически изпълнител, средно обр., компютърни умения
1 социален асистент – в социално заведение, средно обр.
1 психолог в социално заведение, висше обр. – социални дейности
1 социален работник – на 4 часа, висше обр. – социални дейности
1 медицинска сестра в социално заведение – на 4 часа, висше/полувисше обр., компютърни умения
1 счетоводител, висше обр., компютърни умения, 3 години опит
1 експерт – финансови и стопански анализи, висше обр., компютърни умения, 3 години опит
2 работници – ръчници – в обувно производство, без изискване за обр.
2 механици в селско стопанство, средно обр., опитът е предимство
2 възпитатели І-ІV клас, висше обр., начална училищна педагогика, 5 години стаж
2 шофьори на автобус – международни превози, кат.Д, средно обр., 5 години стаж
1 готвач – столово хранене, средно професионално обр., опит
2 дърводелци – работа с масив и ПДЧ, средно обр., опит
5 камериерки, 6 готвачи, 5 помощник-готвачи, 5 бармани, 5 сервитьори, средно обр., сезонна заетост, за к.к.”Св.Св.Константин и Елена”
1 портиер, огняр на газ, основно обр., правоспособност
2 индустриални инженери, висше техническо обр., английски/немски език
2 инженери по качеството, висше техническо обр., английски/немски език
1 строителен техник, средно/висше обр.
2 камериерки, 1 мияч на съдове, средно/основно обр., за гр.Несебър
40 зареждачи на детайли в промишлено производство, основно/средно обр.
2 автотенекеджии, 2 общи работници – автосервиз, средно обр., 1 година опит
1 администратор в хотел, средно обр., английски език, комппютърни умения
8 общи работници – външно ВиК, основно обр.
5 монтажници – челна пластмаса, строителство, средно обр., 5 години опит
6 шофьори, кат.С, Д, средно обр., правоспособност
1 зидаро-мазач, основно обр., опит
1 ръководител на отдел складово стопанство, средно обр., английски език, компютърни умения, опит
10 машинни оператори - сглобяване на детайли за автомобилна промишленост, средно обр.
1 производствен инженер, висше техническо обр., английски/немски език, компютърни умения, опит
3 складови работници, средно обр., правоспособност за електрокаристи
13 мехатроници, средно техническо обр., опит
1 специалист по човешки ресурси, висше обр., английски/немски език, компютърни умения, опитът е предимство
3 машинни оператори на преса – металообработване, средно/основно обр.
2 технически секретари, средно обр., английски език, компютърни умения
3 продавачи на хранителни стоки, средно обр., опит
1 продавач на хомеопатични лекарства, средно обр., английски език, компютърни умения, 5 години опит
4 хигиенисти – професионално почистване, средно обр.
3 носачи товарачи на стоки, средно обр.
1 машинен оператор – производство на хляб, средно обр. - електротехника, 3 години опит
3 монтажници на вентилации, средно обр.
1 водач на мотокар, средно техническо обр., правоспособност
1 автомонтьор, средно обр., кат.Д и Е
3 монтажници на метални конструкции, средно обр.
1 работник – строителство и ремонт на пжп състав, средно специално/висше обр., опит за електромонтьор
4 монтажници на ел. елементи, средно обр.
1 шофьор на тежкотоварен автомобил за сметосъбиране, средно обр., кат. С
5 шмиргелисти, средно обр., 1 година опит
10 общи работници в леярен цех, средно обр.
5 оператори на металообработващи машини, средно обр., 1 година опит
2 техници – поддръжка на машини, средно/висше обр., производствен опит
5 социални асистенти, средно обр., немски език, работа в Германия
3 строителни работници – груб строеж, средно/основно обр., опит
4 строителни работници – мазилки и шпакловки, средно/основно обр., опит
1 рецепционист в хотел на кораб, средно/висше обр., немски език
6 машинни оператори – поцинковане на метал, без изискване за обр. и стаж
2 машинни оператори – производство на изделия от бетон, средно обр.
12 оператори пакетажници – производство на санитарни принадлежности, средно обр.
10 електромонтьори – изграждане на електропроводни линии и мрежи, средно специално обр., опитът е предимство
15 общи строителни работници, основно обр., опитът е предимство
10 бояджии на метални конструкции, средно/основно обр., работи се на високо, опитът е предимство
1 автокранист, 1 багерист, основно/средно обр., правоспособност
1 миячка в заведение, средно обр.
2 животновъди, без изискване за обр., за с.Щръклево
2 готвачи – дюнери, 1 готвач – пици, средно обр., опит
1 шофьор монтьор, кат.С, основно/средно обр.
4 шофьори на товарен автомобил – над 12 тона, кат.С, средно обр.
2 общи работници, средно/основно обр.
6 работници – зареждане на рафтове, средно обр.
2 оператори – прахово боядисване на метали, средно обр., 1 година опит
2 опаковачи на тръби, основно обр.
6 зареждачи на линия за производство на тръби, основно обр.
2 шлайфисти, средно обр., 1 година опит
3 шлосери, средно обр., 2 години опит
1 оператор на заваръчен робот, средно обр., 1 година опит
1 мебелист, средно специално обр., 2 години опит
2 готвачи, основно/средно обр., опит, за с.Кранево
1 оператор на струг с ЦПУ, средно техническо обр., 2 години опит
1 лекар – експерт по експертизи на временна неработоспособност, висше медицинско обр., компютърни умения, 5 години стаж
6 бармани сервитьори, средно обр.
2 бармани, основно/средно обр.
4 готвачи, средно специално обр.
20 сервитьори, средно обр.
1 главен готвач в ресторант, средно специално обр., опит
1 сервитьор – на 4 часа, средно обр.
2 работници в кухня, основно/средно обр., опит
1 работник в кухня, основно/средно обр.
3 готвачи, средно/основно обр., опит
1 сладкар, средно обр.
1 пиколо, средно обр.
5 продавачи консултанти на хранителни стоки, средно обр., компютърни умения, опит
2 хигиенисти – професионално почистване, без изискване за обр., подходящо за мъже
3 хигиенисти – почистване на прозорци, без изискване за обр.
2 касиери в магазин, средно обр.
2 продавачи – разносна търговия, средно обр.
1 автомонтьор/автомеханик – в автосервиз, средно техническо обр., компютърни умения, опит, за гр.Сливо поле
2 настройчици на шприц машини, средно/висше техническо обр.
1 оператор манипулатор – производство на щори, средно обр.
1 монтажник на ПВЦ и алуминиева дограма, средно обр., шофьор кат.В
1 оператор – програмист, средно техническо обр., опитът е предимство
2 зареждачи в производство на чорапи, средно обр.
2 общи работници в производство на чорапи, средно обр.
1 електротехник, средно специално обр., опит
1 механик на транспортни средства, средно/висше обр. - ДВГ,  опит
1 охранител, основно/средно обр.
3 арматуристи, 2 зидаро-кофражисти и 2 общи работници в строителството, основно обр., опит
5 шофьори на лекотоварен автомобил – разносна търговия, средно обр., кат.В/С, опит
3 опаковачи на хляб и хлебни изделия, основно/средно обр.
2 шофьори пласьори на бързооборотни стоки, средно обр., кат.В/С
1 складов работник – склад за бързооборотни стоки, средно обр., шофьор кат.В
4 общи работници в склад за чорапни изделия, средно обр.
2 кредитни специалисти, 1 агент по събирания на вземания, средно обр., компютърни умения, граждански договори
1 сътрудник снабдител, средно обр., английски език, опит
2 контрольори по качеството – производство на авточасти, висше техническо обр.
5 машинни оператори – производстно на филтри за автомобили, средно обр., опитът е предимство
1 механик – хидравлика и пневматика, средно техническо обр., опит
16 шлосери, средно техническо обр., 3 години опит
25 апаратчици в химическо производство, средно обр., опитът е предимство
5 кофражисти, средно/основно обр., опит
1 водач на мотокар, средно обр., правоспособност, опит
10 осигурителни посредници, средно/висше обр., граждански договор
2 хигиенисти – търговски обект, средно обр.
1 програмист, висше обр. – компютърни науки
2 технолози - производство на детайли за автомобилната промишленост, висше техническо обр., опит
1 CNC техник, средно техническо обр.
1 мениджър база данни, висше обр. – компютърни науки, опит
30 машинни оператори - производство на детайли за автомобилната промишленост, основно обр.
1 инженер роботика, висше обр., опит
1 инженер по поддръжка, висше техническо обр., опит
1 CAD дизайнер, висше техническо обр., работа с CAD/CAM системи, опит
2 машинни оператори, 1 конструктор – в мебелно производство, средно обр., опит
7 служители - запитвания за работа в Cаll Centre, висше/средно обр., много добър немски език, компютърни умения
3 сметосъбирачи, начално обр.
1 водач на фадрома, основно обр., правоспособност
3 водачи на мотокар, средно обр., правоспособност, опит
1 шофьор международни превози, кат. В+Е/С+Е, средно/висше обр., 2 години опит, владеенето на английски/немски език е предимство
1 продавач консултант – продажби на сувенири, средно обр., английски език, компютърни умения, опит
1 оператор – инкубатор за птици, средно обр., подходящо за жена
2 електротехници в строителството, средно специално обр., опит
2 строителни работници, средно обр.
2 фрезисти, средно техническо обр.
4 шлосери матричари, средно техническо обр., опит
5 оператори на машини с ЦПУ – производство на стъкло, средно техническо обр.
2 шлосери заварчици, основно/средно обр., опит
1 шлосер бояджия, основно/средно обр.
1 стругар, средно техническо обр.
2 заварчици, основно/средно обр.
1 моделиер конструктор на облекла, средно специално обр., стаж
2 общи работници в шевно производство, без изискване за обр.
1 организатор експедиция – товарна и спедиторска дейност, средно обр., компютърни умения
2 технолози – шевно производство, средно обр., може и без опит
1 контрольор по качеството – шевно производство, средно обр., стаж
2 зареждачи на материали – в производство на чорапи и бельо, средно обр., подходящо за мъже
1 междинен окачествител в шевно производство, средно обр., опит
1 изпълнител на модели, средно обр., опит
4 складови работници – чорапно произдводство, средно обр., опитът е предимство, подходящо за мъже
7 кроячи, без изискване за обр.
2 технолози, шевно производство, средно/висше обр.
1 дизайнер на облекло, средно обр., компютърни умения – работа с PhotoShop, CorelDraw
2 опаковачи на чорапни изделия, основно/средно обр., правоспособност за обслужване на котел на газ
23 спомагателни работници в шевно производство, средно/основно обр., опитът е предимство
16 гладачи – шевно производство, средно/основно обр., опит
2 кроячи на кожени изделия, средно обр.
2 опаковачи в шевно производство, средно обр., шофьор кат.В
258 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение
 
Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/ 
2 бармани, средно обр. /за гр.Бяла/
3 касиери, средно обр. /за гр.Бяла/
1 оператор на компресор, средно обр. /за гр.Бяла/
1 машинист на булдозер, средно обр. /за гр.Бяла/
1 кондуктор в автобус, средно обр. /за гр.Бяла/
2 шофьори на автобус, средно обр., кат.Д+Е /за гр.Бяла/
1 главен специалист, средно обр. - строителен техник /за Община Бяла/
4 машинни оператори, шиене на облекла, без изискване за образование /за гр.Бяла/
 
Бюро по труда-Ветово /община Ветово/ 
Няма обявени свободни работни места
 
**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.