Мъж от Велико Търново е завел дело в Административния съд в старата столица срещу Българската народна банка заради фалита на КТБ.

К. В. иска съдът да обяви за незаконосъобразно бездействието на БНБ по отнемане лиценза на Корпоративна търговска банка, което според него била длъжна да извърши по чл. 36 ал. 1. т. 1 от Закона за кредитните институции. Великотърновецът настоява БНБ да му плати 6662 лева като обезщетение за вреди от бездействие за времето от 8 юли до 6 ноември 2014 г.. Сумата представлявала законовата лихва за просрочване на крайния срок за изплащане на гарантираните влогове в КТБ. Мъжът настоява и БНБ да му плати едно левче за нанесени "морални вреди", както и да му покрие адвокатските разноски.
Административен съд обаче е отказал да разгледа делото, тъй като според магистратите то е подсъдно на Районен съд - София. Проблем се оказал в това, че К. В. е завел иска си по Закона за отговорността на държавата и общините, тъй като счита, че причинените му щети са в резултат на бездействие на административен орган. От своя страна представителят на Българска народна банка е оспорил това, като е посочил, че тя не е орган на изпълнителната власт и няма как да отговаря за щети от административни актове.

Съдът е приел този аргумент, като е посочил, че подобен иск за вреди трябва да се търси в съответствие с текстовете на Закона за задълженията и договорите по реда на Гражданско-процесуалния кодекс. За разлика от исковете по ЗОДОВ, делата по ГПК се определят по подсъдност спрямо адреса на ответника. Тъй като Българската народна банка се намира в София, то исковата молба следвало да се изпрати по подсъдност в столицата.