Софийска градска прокуратура се самосезира и възложи на Главна дирекция "Национална полиция" - МВР извършване на проверка в Министерство на правосъдието за престъпления по служба, сключване на явно неизгодни сделки и безстопанственост.

Това съобщават от прокуратурата, като уточняват, че са се самосезирали след публикация във вестник "Труд" от 07.07.2015г., озаглавена "Корупция в министерството на правосъдието".

Ще бъдат проверени описаните в статията на вестник "Труд" данни, отнасящи се за договора между Министерство на правосъдието и "ПроАрм" ЕООД за "Абонаментно сервизно обслужване и профилактика на климатизатори". Ще бъдат изискани всички документи по този договор и ще бъдат снети писмени обяснения от съответните длъжностни лица относно избора на изпълнител и проведената процедура.

В хода на проверката от Министерство на правосъдието ще бъде изискана цялата документация по всички провеждани обществени поръчки. Ще се установят длъжностните лица от Министерството на правосъдието, които са участвали в обществените поръчки, и от същите ще бъдат снети подробни писмени обяснения. Ще бъде установено дали е била уведомявана Агенцията за обществени поръчки, Сметната палата и АДФИ за възложените поръчки.

Ще бъде отправено запитване до АДФИ дали обществени поръчки, възложени от Министерството на правосъдието, до настоящия момент са били обект на проверка. При наличие на констатации съответните писмени документи ще се приложат по преписката.

Главна дирекция "Национална полиция" следва да приключи проверката в 60-дневен срок.