Камерите на КАТ ще щракат и за "Гражданска отговорност", а на водачите без застраховка ще се издава електронен фиш. Това предвижда проект за нов Кодекс за застраховането, публикуван на сайта на Министерството на финансите, пише "Телеграф". Кодексът ще влезе в сила от 1 януари 2016 година.Камерите ще снимат всяка кола, след което ще се прави автоматично проверка по номера ѝ в базата данни на всички сключени застраховки. Ако се установи, че за возилото няма валидна "Гражданска отговорност", на собственика ще се праща електронен фиш.

Глобите са от 400 до 600 лева. При повторно нарушение санкцията скача до 10 000 лева.

Друга генерална промяна в новия кодекс е възможността да се сключват не само едногодишни, но и 3-годишни договори със застрахователите за "Гражданска отговорност". Премията обаче ще се плаща всяка година или разсрочено. Довговорът ще може да се прекратява преждевременно с едномесечно предизвестие. В този случай застрахователят ще ни плаща предплатените суми.