Имената на фирмите, които са точили КТБ, започват да излизат на бял свят, съобщава агенция ПИК. 

Една от компаниите е "Глобал агротрейд". От анализа, направен от народни представители, става ясно, че дружеството няма приходи от стопанската си дейност и не е предоставяло информация към 30 юни 2014 г.

Обяснението за това е промяна на обслужващата счетоводна фирма. Същото дружество обаче е взело 5 огромни заема с брутна балансова стойност 42 531 000 лева към 30 септември миналата година. Дружеството няма оперативна дейност и няма учредени солидни обезпечения.

Друга фирма, работила с КТБ - "Оптима интертрейд" АД, не е предоставяла информация за бизнес план на дружеството, както и финансови данни за 2014 г.

Към 30 септември миналата година експозицията й е съставена от 2 кредита с обща стойност 35 млн. евро или близо 70 милиона лева. Скандалното в случая е, че дружеството е учредено в месеца, в който е отпуснат заемът. Това означава липса на кредитна и бизнес история, както и информация за бъдещи договори и транзакции. Не са предоставени поддържащи документи, доказващи целевото усвояване на кредитите.

Трета компания, свързана с КТБ, е "Ареском" ЕООД. Тя е взела от банката на Цветан Василев 2 кредита на обща стойност 31 599 000 лева. Дружеството обаче е с липса на дейност, бизнес план и план за погасени рискове.

Очаква се скандалните данни да бъдат оповестени по-късно днес.