Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:


- За стажуване


1 счетоводител, висше обр. – икономическа специалност, английски език

20 машинни оператори, средно обр. – технология на машиностроенето топла обработка/корабни машини и механизми/машини и системи с ЦПУ

5 мехатроници, средно обр. – мехатроника/електроенергетика/електрообзавеждане

1 инженер металург, висше обр. – технология на материалите и материалознание/технология на машиностроенето и металорежещи машини

3 продавачи консултанти, средно икономическо обр.

3 продавачи консултанти, средно обр. - икономическо, компютърна грамотност

2 младши учители в детска градина, висше обр. – предучилищна педагогика

2 търговски сътрудници, средно икономическо обр., добра компютърна грамотност

1 техник компютърно програмиране, средно обр. – информатика/програмиране, технически познания

1 програмист на софтуерни приложения, висше обр. – софтуерно ориентирана специалност, познания в програмирането

1 инженер по телекомуникации, висше обр. – комуникационна/компютърна/телекомуникационна техника/електроника

1 шевмонтажник, средно обр. - електроника

1 шофьор на товарен автомобил, средно обр. – автотранспортна техника, кат.В

1 оперативен счетоводител, средно обр. – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност, добра компютърна грамотност

1 счетоводител, висше обр. – счетоводство/икономика/финанси, добри счетоводни познания

1 касиер счетоводител, средно обр. – оперативно счетоводство

1 отчетник в счетоводство, средно обр. – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност

1 рецепционист в хотел, средно обр. – организация на обслужването в хотелиерството/хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, компютърна грамотност, английски език

2 сервитьори, средно обр. – обслужване на заведения в общественото хранене/хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

2 готвачи, средно обр. – производство на кулинарни изделия и напитки/ хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

2 камериери в хотел, средно обр. – хотелиерство/хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

2 технически сътрудници, средно обр. – администрация и управление, компютърна грамотност, английски език

1 електротехник, строителен, средно обр. – електротехника и енергетика, шофьор кат.В

1 машинен инженер, висше обр. – машиностроене/ металообработване и металургия, шофьор кат. В

2 кофражисти, средно обр. – кофражи/строителство

2 шпакловчици, средно обр. – мазилки и шпакловки/строителство

1 водопроводчик, средно обр. – вътрешни ВиК мрежи/строителство

2 зидаро-мазачи, средно обр. – зидария/строителство

2 заварчици, средно обр. – заваряване/машиностроене/металообработване/металургия

1 инженер, строителство на сгради и съоръжения, висше обр. – строителство и архитектура, шофьор кат.В

1 търговски сътрудник, средно обр. – маркетинг/търговия, добра компютърна грамотност

1 програмист база данни, висше обр. – софтуерно ориентирана специалност, познания в база данни/ MSSQL

4 шивачи на мъжко/дамско облекло, средно обр.- оператор в производството на облекло

2 кроячи, текстил, средно обр. – работник в производството на облекло

1 аналитик на компютърни комуникации и 1 специалист - тестване на софтоур, висше обр. – КСТ, английски език

3 мърчандайзери продажби, средно обр.- икономика на търговията, компютърна грамотност

1 преподавател инструктор на водачи на МПС, висше обр. – ТУТ/ТТТ/инструктор, шофьор кат.С, В

2 управители на зала с игрални автомати, средно обр. – бизнес администрация/икономика и мениджмънт/ счетоводна отчетност

1 продавач консултант в книжарница, средно икономическо обр.

- За обучение по време на работа

1 мърчандайзер продажби, средно обр.

1 специалист продажби, 1 търговски представител, средно обр., английски език, компътюрни умения, шофьор кат.В

2 отчетници в счетоводство, средно обр.

4 сервитьори, средно обр.

3 готвачи, средно обр.

4 сервитьори, средно обр.

1 готвач, средно обр.

2 сервитьори, средно обр.

3 готвачи, средно обр.

1 салонен управител, средно обр.

2 сервитьори, средно обр.

3 готвачи, средно обр.

1 барман, средно обр.

3 заварчици, средно обр.

1 фрезист, средно обр.

1 служител в склад, средно обр.

4 шивачи на мъжко/дамско облекло, средно обр.

2 моделиери конструктори на облекла, средно обр.

2 кроячи, текстил, средно обр.

2 технолози на облекло, средно обр.

2 механици, промишлено оборудване, средно обр.

2 монтьори на компютърна техника, средно обр.

1 мултимедиен дизайнер, средно обр.


Други СРМ към деня


1 сервитьор, средно обр., за с.Пиргово /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/

1 стругар шлосер, средно обр., опит

1 общ работник – поточна линия за амбалаж, средно обр.

3 пекари, средно обр., едното място е за гр.Сливо поле

1 учител по физика и астрономия, висше обр. по специалността, компютърни умения

1 учител по български език и литература, висше обр. по специалността, компютърни умения

1 учител по английски език, висше обр. по специалността, компютърни умения

1 учител по музика – ½ щат, висше обр. по специалността

2 товарачи - пакетирани стоки, средно обр.

1 настроийчик на машини в мебелно производство, средно обр., 1 година опит, компютърните умения са предимство

1 технически изпълнител, средно обр., компютърни умения

1 социален асистент – в социално заведение, средно обр.

1 психолог в социално заведение, висше обр. – социални дейности

1 социален работник – на 4 часа, висше обр. – социални дейности

1 медицинска сестра в социално заведение – на 4 часа, висше/полувисше обр., компютърни умения

2 счетоводители, висше обр., компютърни умения, 3 години опит

1 експерт – финансови и стопански анализи, висше обр., компютърни умения, 3 години опит

2 работници – ръчници – в обувно производство, без изискване за обр.

2 механици в селско стопанство, средно обр., опитът е предимство

2 възпитатели І-ІV клас, висше обр., начална училищна педагогика, 5 години стаж

2 шофьори на автобус – международни превози, кат.Д, средно обр., 5 години стаж

1 готвач – столово хранене, средно професионално обр., опит

2 дърводелци – работа с масив и ПДЧ, средно обр., опит

5 камериерки, 6 готвачи, 5 помощник-готвачи, 5 бармани, 5 сервитьори, средно обр., сезонна заетост, за к.к.”Св.Св.Константин и Елена”

1 портиер, огняр на газ, основно обр., правоспособност

2 индустриални инженери, висше техническо обр., английски/немски език

2 инженери по качеството, висше техническо обр., английски/немски език

1 строителен техник, средно/висше обр.

2 камериерки, 1 мияч на съдове, средно/основно обр., за гр.Несебър

40 зареждачи на детайли в промишлено производство, основно/средно обр.

2 автотенекеджии, 2 общи работници – автосервиз, средно обр., 1 година опит

1 администратор в хотел, средно обр., английски език, комппютърни умения

8 общи работници – външно ВиК, основно обр.

5 монтажници – челна пластмаса, строителство, средно обр., 5 години опит

6 шофьори, кат.С, Д, средно обр., правоспособност

1 зидаро-мазач, основно обр., опит

1 ръководител на отдел складово стопанство, средно обр., английски език, компютърни умения, опит

10 машинни оператори - сглобяване на детайли за автомобилна промишленост, средно обр.

1 производствен инженер, висше техническо обр., английски/немски език, компютърни умения, опит

3 складови работници, средно обр., правоспособност за електрокаристи

13 мехатроници, средно техническо обр., опит

1 специалист по човешки ресурси, висше обр., английски/немски език, компютърни умения, опитът е предимство

3 машинни оператори на преса – металообработване, средно/основно обр.

2 технически секретари, средно обр., английски език, компютърни умения

2 продавачи на хранителни стоки, средно обр., опит

1 продавач на хомеопатични лекарства, средно обр., английски език, компютърни умения, 5 години опит

4 хигиенисти – професионално почистване, средно обр.

3 носачи товарачи на стоки, средно обр.

1 машинен оператор – производство на хляб, средно обр. - електротехника, 3 години опит

3 монтажници на вентилации, средно обр.

1 водач на мотокар, средно техническо обр., правоспособност

1 автомонтьор, средно обр., кат.Д и Е

3 монтажници на метални конструкции, средно обр.

1 работник – строителство и ремонт на пжп състав, средно специално/висше обр., опит за електромонтьор

4 монтажници на ел. елементи, средно обр.

1 шофьор на тежкотоварен автомобил за сметосъбиране, средно обр., кат. С

5 шмиргелисти, средно обр., 1 година опит

10 общи работници в леярен цех, средно обр.

5 оператори на металообработващи машини, средно обр., 1 година опит

2 техници – поддръжка на машини, средно/висше обр., производствен опит

5 социални асистенти, средно обр., немски език, работа в Германия

3 строителни работници – груб строеж, средно/основно обр., опит

4 строителни работници – мазилки и шпакловки, средно/основно обр., опит

1 рецепционист в хотел на кораб, средно/висше обр., немски език

6 машинни оператори – поцинковане на метал, без изискване за обр. и стаж

2 машинни оператори – производство на изделия от бетон, средно обр.

12 оператори пакетажници – производство на санитарни принадлежности, средно обр.

10 електромонтьори – изграждане на електропроводни линии и мрежи, средно специално обр., опитът е предимство

15 общи строителни работници, основно обр., опитът е предимство

10 бояджии на метални конструкции, средно/основно обр., работи се на високо, опитът е предимство

1 автокранист, 1 багерист, основно/средно обр., правоспособност

1 миячка в заведение, средно обр.

2 животновъди, без изискване за обр., за с.Щръклево

2 готвачи – дюнери, 1 готвач – пици, средно обр., опит

1 шофьор монтьор, кат.С, основно/средно обр.

4 шофьори на товарен автомобил – над 12 тона, кат.С, средно обр.

2 общи работници, средно/основно обр.

6 работници – зареждане на рафтове, средно обр.

2 оператори – прахово боядисване на метали, средно обр., 1 година опит

2 опаковачи на тръби, основно обр.

6 зареждачи на линия за производство на тръби, основно обр.

2 шлайфисти, средно обр., 1 година опит

3 шлосери, средно обр., 2 години опит

1 оператор на заваръчен робот, средно обр., 1 година опит

1 мебелист, средно специално обр., 2 години опит

2 готвачи, основно/средно обр., опит, за с.Кранево

1 оператор на струг с ЦПУ, средно техническо обр., 2 години опит

1 лекар – експерт по експертизи на временна неработоспособност, висше медицинско обр., компютърни умения, 5 години стаж

6 бармани сервитьори, средно обр.

2 бармани, основно/средно обр.

4 готвачи, средно специално обр.

20 сервитьори, средно обр.

1 главен готвач в ресторант, средно специално обр., опит

1 сервитьор – на 4 часа, средно обр.

2 работници в кухня, основно/средно обр., опит

1 работник в кухня, основно/средно обр.

3 готвачи, средно/основно обр., опит

1 сладкар, средно обр.

1 пиколо, средно обр.

5 продавачи консултанти на хранителни стоки, средно обр., компютърни умения, опит

2 хигиенисти – професионално почистване, без изискване за обр., подходящо за мъже

3 хигиенисти – почистване на прозорци, без изискване за обр.

2 касиери в магазин, средно обр.

2 продавачи – разносна търговия, средно обр.

1 автомонтьор/автомеханик – в автосервиз, средно техническо обр., компютърни умения, опит, за гр.Сливо поле

2 настройчици на шприц машини, средно/висше техническо обр.

1 оператор манипулатор – производство на щори, средно обр.

1 монтажник на ПВЦ и алуминиева дограма, средно обр., шофьор кат.В

1 оператор – програмист, средно техническо обр., опитът е предимство

2 зареждачи в производство на чорапи, средно обр.

2 общи работници в производство на чорапи, средно обр.

1 електротехник, средно специално обр., опит

1 механик на транспортни средства, средно/висше обр. - ДВГ, опит

1 охранител, основно/средно обр.

3 арматуристи, 2 зидаро-кофражисти и 2 общи работници в строителството, основно обр., опит

5 шофьори на лекотоварен автомобил – разносна търговия, средно обр., кат.В/С, опит

3 опаковачи на хляб и хлебни изделия, основно/средно обр.

2 шофьори пласьори на бързооборотни стоки, средно обр., кат.В/С

1 складов работник – склад за бързооборотни стоки, средно обр., шофьор кат.В

4 общи работници в склад за чорапни изделия, средно обр.

2 кредитни специалисти, 1 агент по събирания на вземания, средно обр., компютърни умения, граждански договори

1 сътрудник снабдител, средно обр., английски език, опит

2 контрольори по качеството – производство на авточасти, висше техническо обр.

5 машинни оператори – производстно на филтри за автомобили, средно обр., опитът е предимство

1 механик – хидравлика и пневматика, средно техническо обр., опит

16 шлосери, средно техническо обр., 3 години опит

25 апаратчици в химическо производство, средно обр., опитът е предимство

5 кофражисти, средно/основно обр., опит

1 водач на мотокар, средно обр., правоспособност, опит

10 осигурителни посредници, средно/висше обр., граждански договор

2 хигиенисти – търговски обект, средно обр.

1 програмист, висше обр. – компютърни науки

2 технолози - производство на детайли за автомобилната промишленост, висше техническо обр., опит

1 CNC техник, средно техническо обр.

1 мениджър база данни, висше обр. – компютърни науки, опит

30 машинни оператори - производство на детайли за автомобилната промишленост, основно обр.

1 инженер роботика, висше обр., опит

1 инженер по поддръжка, висше техническо обр., опит

1 CAD дизайнер, висше техническо обр., работа с CAD/CAM системи, опит

2 машинни оператори, 1 конструктор – в мебелно производство, средно обр., опит

7 служители - запитвания за работа в Cаll Centre, висше/средно обр., много добър немски език, компютърни умения

3 сметосъбирачи, начално обр.

1 водач на фадрома, основно обр., правоспособност

3 водачи на мотокар, средно обр., правоспособност, опит

1 шофьор международни превози, кат. В+Е/С+Е, средно/висше обр., 2 години опит, владеенето на английски/немски език е предимство

1 продавач консултант – продажби на сувенири, средно обр., английски език, компютърни умения, опит

1 оператор – инкубатор за птици, средно обр., подходящо за жена

2 електротехници в строителството, средно специално обр., опит

2 строителни работници, средно обр.

2 фрезисти, средно техническо обр.

4 шлосери матричари, средно техническо обр., опит

5 оператори на машини с ЦПУ – производство на стъкло, средно техническо обр.

2 шлосери заварчици, основно/средно обр., опит

1 шлосер бояджия, основно/средно обр.

1 стругар, средно техническо обр.

2 заварчици, основно/средно обр.

1 моделиер конструктор на облекла, средно специално обр., стаж

2 общи работници в шевно производство, без изискване за обр.

1 организатор експедиция – товарна и спедиторска дейност, средно обр., компютърни умения

2 технолози – шевно производство, средно обр., може и без опит

1 контрольор по качеството – шевно производство, средно обр., стаж

2 зареждачи на материали – в производство на чорапи и бельо, средно обр., подходящо за мъже

1 междинен окачествител в шевно производство, средно обр., опит

1 изпълнител на модели, средно обр., опит

4 складови работници – чорапно произдводство, средно обр., опитът е предимство, подходящо за мъже

7 кроячи, без изискване за обр.

2 технолози, шевно производство, средно/висше обр.

1 дизайнер на облекло, средно обр., компютърни умения – работа с PhotoShop, CorelDraw

2 опаковачи на чорапни изделия, основно/средно обр., правоспособност за обслужване на котел на газ

23 спомагателни работници в шевно производство, средно/основно обр., опитът е предимство

16 гладачи – шевно производство, средно/основно обр., опит

2 кроячи на кожени изделия, средно обр.

2 опаковачи в шевно производство, средно обр., шофьор кат.В

258 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение


Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/


2 бармани, средно обр. /за гр.Бяла/

3 касиери, средно обр. /за гр.Бяла/

1 оператор на компресор, средно обр. /за гр.Бяла/

1 машинист на булдозер, средно обр. /за гр.Бяла/

1 кондуктор в автобус, средно обр. /за гр.Бяла/

2 шофьори на автобус, средно обр., кат.Д+Е /за гр.Бяла/

1 главен специалист, средно обр. - строителен техник /за Община Бяла/

4 машинни оператори, шиене на облекла, без изискване за образование /за гр.Бяла/Бюро по труда-Ветово /община Ветово/


Няма обявени свободни работни места

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.