Четири пъти се е повишил добивът на руда в Челопеч

Какво е да си миньор в златeн рудник? Със сигурност една от първите асоциации на израза, станал нарицателно за лесно забогатяване,са кюлчета злато. Всъщност това обаче си е работа като всяка друга и кюлчета няма. По-­точно в миналото е било много тежка работа, но в наши дни, благодарение на развитието на технологиите, добивът на ценни метали се е превърнал в автоматизирана, рутинна и високопродуктивна дейност.

Екип на "168 часа" прекара 6 часа под земята заедно с работниците в рудник Челопеч, за да разбере всичко за пътя на златото от земните недра до обогатителната фабрика.

Дълги години у нас представата за минната индустрия се олицетворяваше от хора в мръсни и дрипави работни дрехи, и изцапани със сажди лица, които отиват на "забоя" и там с ръчни къртачи, много пот и дори риск за живота си прокопават тесен тунел, от който се изважда оскъдно количество ценна суровина. Това, което виждаме, слизайки на близо 700 метра под земята, обаче, е коренно различно.

Микробус ни откарва директно в участък, където се добива руда. Пред нас се откриват дълги, добре укрепени галерии и модерна техника.

Работниците са с образцово чисти екипи, а на практика цялата дейност по добива на рудата се извършва с машини, голяма част от които се задействат и командват дистанционно от операторите.

Работният процес се следи и управлява посредством централизирана система за наблюдение и контрол в реално време. Информацията за изпълнението на планираната работа се въвежда в таблети от операторите в рудника и достига до оперативния център на повърхността по безжична WiFi връзка.

Заради модерната система за управление и контрол на производствения процес почти през ден в рудника има посещения от различни компании от цял свят.

"В минната индустрия обмяната на опит е много важна и минните специалисти споделят проблеми и постижения с цел търсене на по-­добри и по­безопасни практики", споделя изпълнителният директор д­-р инж. Илия Гърков.

Отбелязваме го и ние, тъй като докато се движим с автомобила, минни специалисти ни разказват в подробности какво се случва. Челопеч е единственият подземен рудник в страната, в който се влиза с автомобил. Навсякъде по дългото 80 км подземно трасе свободно се движат машини и камиони, а под земята има дори станция за евро дизел, откъдето зареждат машините.