Хората, които имат по-светъл цвят на очите, са изложени на по-голям риск от алкохолна зависимост, в сравнение с тези, чиито очи са по-тъмни, се установява от проучване. Тези данни подкрепят теорията, че алкохолизмът в известна степен се дължи на гените. 

Проучването е дело на изследователите Арвис Суловари и Дюи Ли от Университета във Върмонт, САЩ. Техните заключения се основават на анализ на данни от 1263 души, които страдат от алкохолна зависимост. Не е напълно ясно каква е връзката между алкохолизма и цвета на очите, но специалистите са уверени, че тя не е просто съвпадение. 

При малко по-детайлно вглеждане, от данните се установява близост между генетичните компоненти, които определят цвета на окото, и гените, свързани с употребата на алкохол. 

Изследователите смятат, че е възможно в бъдеще тази връзка да бъде от полза в диагностицирането на алкохолна зависимост. 

От години изследователите търсят гена, който се свързва със злоупотребата с алкохол и скорошно проучване регистрира успех. То установява, че подобно на гена, свързан със синия цвят на очите, много други гени са свързани с потенциална алкохолна зависимост.

Така например се посочва, че мутация на гена GRM3, която е открита приблизително при един на всеки 200 души, може да се свърже не само с алкохолизма, но и с биполярно разстройство. 

От данните на друго проучване от 2015 г. става ясно, че факторите, свързани с околната среда, могат да бъдат също толкова значим индикатор за развитието на алкохолна зависимост, както и ДНК. 

Суловари и Ли планират да продължат своето разследване в тази насока, за да могат да изяснят на какво се дължи връзката между света на очите и алкохолизма.

Данните от проучването са публикувани с American Journal of Medical Genetics.