Проект за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит внесоха в парламента деветима депутати от ДПС и БСП. Това са Йордан Цонев (ДПС), Румен Гечев (БСП), Жельо Бойчев (БСП), Ваня Добрева (БСП), Георги Горанов (ДПС), Христо Монов (БСП), Сергей Кичиков (ДПС), Рушен Риза (ДПС) и Жара Пенева-Георгиева (БСП). В преходните и заключителните му разпоредби са заложени промени, които касаят още два закона - за защита на потребителите и за кредитните институции.
По-малко такси ще плащаме при теглене на потребителски и ипотечни заеми, пише "Стандарт". Банките няма да имат право да ни прибират пари за одобрение, усвояване и управление на кредитите. Това предвижда проект за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит. Предложенията са внесени за разглеждане в парламента от депутатите Йордан Цонев (ДПС), Румен Гечев (БСП) и група народни представители. Промените залагат нови правила при формирането на лихвите, предсрочното погасяване на жилищните заеми и бързите кредити.

Освен забраната за начисляване на такси за одобрение, усвояване и управление банките няма да могат да събират и комисиони за едно и също действие повече от веднъж. Прословутите такси за одобрение и усвояване обикновено костват не малка еднократна сума на потребителите още в момента на отпускане на заема. Практиката е такава, че клиентът не плаща таксата на място, тъй като размерът се удържа от сумата на кредита. Таксата за управление (обслужване) на заемите обикновено е годишна или месечна. В зависимост от банката тя може да е процент от цялата сума на кредита или конкретна фиксирана сума, която да се начислява всеки месец към погасителната вноска.

Какво би се променило за потребителите, ако забраната на тези такси бъде гласувана от депутатите? Нека вземем за пример актуална оферта за потребителски кредит на една от големите банки в страната - заем от 10 000 лв. с лихва 12,5%, договорен в левове, без поръчител и със срок за погасяване 120 месеца или 5 години. Към този кредит вървят такса за одобрение (20 лева), такса за еднократно усвояване на заема (2,5% от размера на кредита - 250 лв.) и месечна такса за обслужване на кредита (1,75 лв. на месец или 210 лева за целия период). Законопроектът предвижда всички тези такси да отпаднат. Това би спестило общо 480 лева на потребителите, конкретно за горепосочената оферта. Разбира се за по-високи суми премахването на тези такси ще спести и повече пари на клиентите.

В последните години на криза банките започнаха да разчитат все повече на приходите си от такси и комисиони. Това показва официалната статистика на Българската народна банка. Печалбата на банковата система за първите 11 месеца на 2013 година отчита спад от 6,6% (-39,6 млн. лв.) спрямо същия период на 2012 година, докато приходите от такси и комисиони скачат с 6% (+46,8 млн. лева) през същия период. Към края на ноември банките отчитат приходи от такси и комисиони в размер на 845,2 млн. лева.