Германските медии съобщават за втори дефолт на Гърция. Страната го е преживяла едновременно с неспособността си да плати на МВФ 1,6 милиарда евро. Става дума за банкрута на собствената й Централна банка. Сумата на щетите е почти 500 милиона евро.По данни на германското издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), правителството е трябвало да изплати на банката на Гърция около 470 милиона евро в рамките на стари заеми, направени още по време на епохата, когато страната не е била членка на ЕС, тоест преди 1992 година. Платежът бе пропуснат, а Европейската банка сега се занимава с юридическата оценка на случилото се. 

При тези условия банките на Гърция имат ликвидност 6 юли. 

Гърция се присъедини към еврозоната през 2001 година. Дългът на правителството пред Банката на Гърция не пресметнат в евро. Към края на 2014 година дългосрочният дълг на правителството пред централната банка възлизаше на 5.25 милиарда евро. Всяка година в края на юни той намаляваше с 400-500 милиона евро – за сметка на плановото погасяване на „домаастрихтските” заеми. 

По данни на FAZ, Съветът на ЕЦБ във Франкфурт е разпоредил да се проведе разследване дали Гърция е нарушила устава на ЕЦБ. Неизплащането на 470 милиона евро на Централната банка може да се разглежда като монетарно финансиране на бюджета.