Статините са популярни лекарства, намаляващи риска от сърдечно-съдови заболявания. Но заедно с това те променят жената, при това в недобра посока.

Учени от Калифорнийския университет извършили изследавне с 1000 жени в постменопауза и с мъже, съобщи Zee news. Някои доброволци са приемали статини в продължение на 6 месеца (симвастатин или правастатин), а останалите - плацебо. Специалистите следели колко често участниците в проучването са проявявали агресия съм себе си, към други хора или обекти.

Резултатите показали, че статините повишават равнището на агресия у жените в постменопаузата. Това най-силно било изразено при жените над 45 години. Най-силно равнището на агресия е нараствал при онези жени, които в началото на изследването са били най-малко агресивни.

В същото време при мъжете се наблюдавал точно обратния процес – намаляване на агресията.