Културният туризъм, възможностите за инвестиции и финансиращите програми ще бъдат в центъра на вниманието на тематичен форум, който ще се проведе в Русе на 7 юли. Участниците ще обсъдят вариантите за вложения в  сферата на недвижимите културни ценности и перспективите за развитие на културния туризъм. Основен въпрос ще бъде добавената стойност, генерирана от културното наследство на регионално ниво. Ключова тема се очаква да бъдат сделките с имоти-паметници на културата. Форумът "Култура, имоти и туризъм - предизвикателства и възможности" се организира от списание ENTERPRISE и национално сдружение "Недвижими имоти" с официалната подкрепата на Община Русе.