Портретите на скандалния бивш ректор на Стопанската академия в Свищов Величко Адамов да бъдат премахнати от стените на вуза.

Това предлага не друг, а дясната му ръка през годините - шефът на катедра "Финанси и кредит" проф. д-р Андрей Захариев, в докладна записка до новото ръководство.