От началото на юли на сайта на Национална агенция за приходите (НАП) вече е достъпна услугата "Справка за осигурителен стаж и доход при пенсиониране" чрез ПИК. Досега достъп до тази информация имаше само на интернет страницата на НОИ.

Тя е публикувана в рубрика "Е-услуги"/Справки/. Предстои списъкът на електронните услуги на НОИ, които да могат да се ползват с ПИК на НАП, да бъде  разширяван. В него ще бъдат включени и други справки, предоставяни на осигурените лица по ЕГН или на осигурителите по ЕИК/БУЛСТАТ.