Във вертикални пещери на Хърватия международен екип учени, ръководени от българина проф. д-р Павел Стоев, откри нов вид стоножка, кръстена от специалистите в чест на бога на подземния свят Хадес, а от западните медии "стоножка от ада". Тя се среща на много голяма дълбочина – на около един километър под повърхността на земята. Описанието на новия вид е публикувано в сп. ZooKeys, а накратко за него съобщават "Лайв сайънс" и в. "Дейли мейл".

Новият вид стоножка е наречен Geophilus hadesi. Тя е открита в три пещери на най-големия планински масив на Хърватия Велебит. Животното е дълго от 2,2 до 2,8 сантиметра.

(Тук може да видите снимка на стоножката)

В интервю проф. д-р Павел Стоев разказа, че видът е нов, описан за пръв път от екипа, в който освен него има учени от Великобритания, Хърватия, Италия и други страни.

Интересното за това животно е, че в този разред стоножки, в който има около 1200 други вида, известни по света, само Geophilus hadesi и още един вид са се адаптирали да живеят на толкова голяма дълбочина. Другият е кръстен Персефона и е открит във Франция, в най-голямата пещерна система там "Пиер сен Мартен".

"В Хърватия ние открихме новия вид на още по-голяма дълбочина - разказа проф. Стоев. - Той се различава по много морфологични белези - издължени нокти на краката, много издължени антени. Това са белези, свързани с пещерния начин на живот. Обикновено пещерните видове загубват зрението си, депигментират, нямат нужда от окраска в тъмнината. Друга насока на еволюционните промени е издължаването на крайниците и антените. Тъй като животното не може да вижда в тъмнината, антените му служат за ориентиране и за откриване на храна."

Както и повечето многоножки, Geophilus hadesi се храни с живи същества: личинки, червеи паяци и т.н.

"Тези особености, а също приспособеността към ниските температури (до три градуса по Целзий) в дълбоките пещери са следствие от продължила милиони години еволюция" - каза проф. д-р Павел Стоев от Националния природонаучен музей.

За разлика от останалите стоножки, които само понякога се крият в тъмните места под земята, Geophilus hadesi не излиза на повърхността.

Учените не са уверени, че животните винаги са обитавали пещерите. Вероятно Хадес е бил принуден да се скрие толкова надълбоко заради големите колебания в температурата на повърхността. Те са накарали най-малко приспособените представители да се спуснат надълбоко в пещерите, където условията са били по-стабилни.

Проф. Стоев разказа, че експедицията в Хърватия е била преди три години. По време на нея учените са открили още една много любопитна стоножка. Той и екипът му предвиждат в близко бъдеще научни публикации и за нея.

Преди две седмици проф. Стоев се е завърнал от Туркменистан, една много интересна експедиция, за която обещава да разкаже. След отпуската му предстои да обработи събрания материал.

"Там също открихме уникални неща. Още не съм обработил материала" - каза проф. Павел Стоев.

Видният български учен е запален спелеобиолог.

"Изследвам живота в пещерите и това е един от основните ми интереси още от студентските години. Като цяло ме привлича животът в екстремните местообитания - пещерите, на голяма надморска височина, във високите планини, пустините. Това бе едно от нещата, с които се занимавах в Туркменистан - основно със стоножки, но и със скорпиони и с други подобни животни", разказа проф. Стоев.