Петото издание на най-голямата доброволческа кампания у нас „Да изчистим България заедно” приключи с рекорден брой почистени места в страната – над 1600 по данни на основния партньор на инициативата Министерство на околната среда и водите (МОСВ). За сравнение, броят почистени места през 2013 г. беше 1494 и 1184 през 2014 г.

Боклукът в България намалява, показват резултатите от тазгодишната инициатива. В петте еднодневни акции за почистване на най-уязвимите места - замърсени зони в рамките на населените места , зони за отдих и спорт, детски площадки, защитени територии и реки, вкл. река Дунав - са събрани 10 460.627 тона боклук, с около 6 тона по-малко, отколкото в миналогодишната акция.

От старта на „Да изчистим България заедно” на 10 май до финала на 27 юни най-много доброволци по данни на областните администрации са се включили отново в Силистра – 16 653 души, следвани от доброволците в Пазарджик – 15 000 и тези в Търговище – 13 154. Трите области са сред най-активните през последните години на провеждане на кампанията.

Най-много почистени места са отчетени в Столична община и община Плевен. Училищата бяха сред най-активните участници, най-вече в областите Стара Загора, Монтана и Софийска област.

Неправителствените организации бяха най-активни в София и областите Силистра и Бургас.

Близо 500 компании и административни структури подкрепиха акцията с партньорства и логистична подкрепа. Най-много фирми и администрации се включиха в почистването на областите Силистра, Бургас и Разград.

От старта си през 2012-та година досега каузата „Да изчистим България” е получила подкрепата на над 1 209 675 доброволци от цялата страна, сочат обобщените данни на областните администрации.

Основен партньор на проекта „Да изчистим България заедно” е МОСВ, чрез Предприятието за управление на дейности за опазване на околната среда, което подкрепя усилията на всички общински и областни администрации за участие в кампанията.