Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция в размер на 361 863 лева на "Мобилтел" във връзка с предлагане на електронно съобщителните услуги заедно с безплатни устройства (телефони, лаптопи и телевизори) по "избор" на клиента, които представляват по същество забранена от закона добавка.

Искането е подадено от "Национално сдружение на малки и средни кабелни оператори "ТВ Клуб 2000" (НСМСКО), гр. София, което действа в качеството си на пълномощник на молителите- "Вирджиния Ер Ен" ЕООД, "Пан телеком" ЕООД, "Интерсат" ООД, "Делта ТВ" ООД, "Кракра" АД, ЕТ, "Вива-Дочка Вълкова" ЕТ, "Мултимедиа БГ" ЕООД и "Кабелсат запад" ООД.

От Комисията за защита на конкуренцията съобщават, че в периода от 1 октомври 2012 г. до 11 ноември 2012 г. "Мобилтел" ЕАД организира и провежда рекламна кампания по предлагане на пакети "Повече за теб", в три варианта (Икономичен, Стандартен и Разширен) използвайки рекламното послание: "..С пакет "Повече за теб" получаваш всичко – тарифен план с до 1000 минути към всички мрежи в страната и чужбина, Светкавичен интернет за дома до 100 Mbps и Цифрова телевизия от Мтел с до 160 канала, заедно с устройство по твой избор".

В решението се установи, че от страна на "Мобилтел" ЕАД, заедно с предоставяните по пакетите услуги се предоставят и добавки с безвъзмезден характер, предлагани под формата на "подарък", които не попадат в кръга на изрично посочените в закона изключения. Предвид предоставената от организатора на кампанията възможност да получат добавка както настоящи абонати на дружеството, така и на нови такива, Комисията достига до извода, че съществува реална възможност от пренасочване на абонати на конкуренти на "Мобилтел" ЕАД към услугите на дружеството. В решението се посочва, че поведението на "Мобилтел" ЕАД е от естеството да повлияе и да деформира потребителското търсене, като по този начин неблагоприятните последици от извършеното нарушение могат да доведат до негативен ефект върху конкуренцията.